• เช้าจรดเย็นในกัวลาลัมเปอร์
  40   216  
  25 พ.ค. 51 | 11:53

 • From Kuantan with Love
  35   101  
  6 พ.ค. 51 | 17:05

 • The Monkey Business
  13   32  
  6 พ.ค. 51 | 16:44

 • หนึ่งวันในเกอร์เต้ (One Day In Ketih)
  43   127  
  20 มี.ค. 51 | 18:05

 • เดินย่องท่อง กัวลาลัมเปอร์ ภาคสอง
  39   255  
  11 มี.ค. 51 | 16:22

 • My first Soccer Shots
  36   71  
  4 มี.ค. 51 | 18:34

 • Sunday Walk in Kuantan
  26   75  
  3 มี.ค. 51 | 11:48

 • วันอาทิตย์ของนายแจ็คกะเดียม Jackadiem's Sunday
  41   211  
  24 ก.พ. 51 | 18:51

 • เข็มแรกในควันตัน The First Pile in Kuantan
  12   66  
  22 ก.พ. 51 | 18:42

 • เมื่อแจ็คไปเที่ยวทะเล Jack on the beach
  28   126  
  18 ก.พ. 51 | 19:39

 • ชีวิตในควันตัน Life in Kuantan
  27   85  
  16 ก.พ. 51 | 07:50

 • เดินย่อง ท่องกัวลาลัมเปอร์ The KL Walk
  22   78  
  13 ก.พ. 51 | 09:16

 • วันแรกในมาเลย์เซีย First Day in Malaysia
  12   101  
  11 ก.พ. 51 | 22:01